Mes vežame legaliai

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMAS Nr. B 03526

Šiuo pažymėjimu patvirtinama, kad Aurelija Damarodienė

Pagal susisiekimo ministro 2003 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. 3-20 „Dėl asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“ išlaikė keleivių ir (arba) krovinių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos egzaminą ir turi reikiamą kompetenciją vadovauti:

Keleivių vežimas lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais

Šis pažymėjimas yra pakankamas profesinės kompetencijos įrodymas pagal 1996 m. balandžio 29 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 96/26/EB „Dėl teisės užsiimti krovinių ir keleivių vežimo kelių transportu veikla ir abipusio pripažinimo diplomų, sertifikatų bei kitų oficialių kvalifikaciją patvirtinančių įrodymų, skirtų sudaryti galimybę šiems vežėjams naudotis įsisteigimo laisve vykdant vietinius ir tarptautinius vežimus“ 10 straipsnio 1 dalį.

Tagged with: , , , ,