Draudimas+

Visi mūsų keleiviai apdrausti

Mes esame atsakingi vežėjai ir jaučiame atsakomybę už patogią kelionę iš Lietuvos į Daniją ar iš Danijos į Lietuvą, o svarbiausia – už keliaujančių žmonių saugumą. Draudžiame važiuojančius keleivius nuo nelaimingų atsitikimų – kūno sužalojimo, traumavimo, neįgalumo atsiradimo ar mirties, įvykus nelaimei kelionėje. Visi mikroautobusu važiuojantys keleiviai ir vairuotojas apdrausti.

Atsiradus daugybei nelegalių ir netaisyklingai veiklą vykdančių vežėjų perspėjame – prieš važiuodami į užsienį visada patikrinkite vežėją:

1) Ar vežėjas turi teisę vykdyti mokamus keleivių pervežimus (tai turi būti nurodyta draudimo polise arba draudimo sutartyje);

2) Ar vežėjo transporto priemonės draudimas užsienyje galios jūsų pasirinktos kelionės metu (draudimo polise arba draudimo sutartyje turi būti nurodyta: „transporto priemonės naudojimo užsienyje trukmė per sutarties galiojimo laiką NERIBOJAMA“);

3) Ar vežėjas turi profesinės kompetencijos pažymėjimą, išduotą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos, verstis keleivių pervežimo paslaugomis, nes nuo 2011-12-04 d. licencijos nereikalingos, seniau išduotos licencijos numeriai nebegalioja.

Draudimas+ apima ne tik autotransporto priemonių draudimą nuo bet kokio tipo įvykių kelyje (autoavarijų, gamtinių jėgų, gaisro, trečiųjų asmenų veikos, vagystės ar plėšimo) bet ir papildomą padidintą (iki 6000EUR kiekvienam keleiviui) transporto priemonių vairuotojų ir keleivių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

 

Tagged with: , , , , ,